Després de molt de temps aturat, aquest web, que va néixer com un banc de proves per saber què és això de fer pàgines, torna a veure la llum amb la intenció de convertir-se en alguna cosa més.

De moment, amb la idea d'actualitzar-se amb més regularitat que l'acostumada, seguirà amb la mateixa aparença, si bé per darrera s'anirà renovant amb l'esperança d'una existència més digna.