Testimoni del què fou el Checkpoint Charlie, el pas fronterer del mur de Berlín entre la zona de control nord-americana i la zona soviètica.