Via per arrossegar les barques cap a l'aigua a la platja de Palamós.